Mete Bora aile koleksiyonu


Seçilen uluslararası ve Türk çağdaş sanatçılara ait figüratif resim ve heykeller Summart'ta uzun vadeli ödünç anlaşması ile sergilenmektedir.

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olarak Summart, ulusal ve uluslararası kurumlar, galeriler, müzeler, üniversiteler, sanat vakıfları ve diğer benzer kuruluşlar ile ortak projeler gerçekleştirerek.....Mete Bora family collection


The figurative paintings and sculptures of international and Turkish contemporary artists selected from the Mete Bora family collection are exhibited with a long-term loan agreement at Summart.

As an independent, non-profit initiative, Summart has undertaken joint projects with national and international institutions, galleries, museums, universities, art foundations and other similar entities ....